nlenfrdepl

Whatsapp-buurtwacht voorkomt groot aantal inbraken

Whatsapp

Hoe zorg je ervoor dat de inbraak in je buurt afneemt? Een Whatsapp-buurtwacht zou een van de oplossingen kunnen zijn.

In 35 Tilburgse buurten heeft zo'n Whatsapp-groep geleid tot een halvering van het aantal inbraken, blijkt uit onderzoek door de universiteit van Tilburg. Onderzoeker Martijn Akkermans is enthousiast: "Zo'n spectaculaire daling hadden we niet verwacht", zegt hij in het AD.

Hij noemt het afschrikeffect als belangrijkste reden van de afname: "Inbraken worden vaak gepleegd door lokale inbrekers. Als ze weten dat er een Whatsapp-groep actief is, haken ze af. Ook worden buurtbewoners mogelijk alerter en zijn ze eerder geneigd om de politie te bellen als ze iets verdachts zien."

Hoe werkt zo'n Whatsapp-buurtwacht?

 • Wie iets verdachts ziet, belt eerst 112
 • Daarna stuurt degene die iets gezien heeft dat niet in de haak is, een beschrijving van de verdachte naar de Whatsappgroep.
 • De andere gebruikers in de groep reageren op het bericht.
 • Die berichten worden doorgezet naar de politie.
 • Waarschuwing van de politie: hang nooit de held uit, want de verdachte kan gewapend zijn.

 

Ook de Nationale Politie is enthousiast over de Whatsapp-buurtwachten. "Deze groepen fungeren als extra ogen en oren in de wijk", zegt landelijk coördinator woninginbraken Sybren van der Velden, die in steeds meer steden zulke online-buurtwachten ziet ontstaan.

Sinds zaterdag 21-11-2015 worden de inbrekers geattendeerd dat deze wijk door een whatsapp-buurtwacht in de gaten wordt gehouden.

Whatsapp Sticker

 

Extra toezicht tijdens donkere dagen

Gemeente Oosterhout logo

De dagen worden korter, dus het wordt steeds vroeger donker. Tijdens deze donkere dagen,
maar ook tijdens de feestdagen, neemt de kans op woninginbraken toe. De komende
maanden zal er extra toezicht zijn in de gemeenten van het politiedistrict De Baronie, dus ook
in Oosterhout.

Extra surveillance door beveiligingsbedrijf
Extra toezicht zal uitgevoerd worden middels surveillance van toezichthouders van het bedrijf
Scorpions. De toezichthouders zijn herkenbaar aan hun gele hesjes met de opdruk aan de
achterzijde Toezicht, handhaving en opsporing. Deze surveillanten zullen lopen in koppels
van twee en worden ingezet op basis van actuele inbraakcijfers van de politie.

Burgemeester Huisman roept op tot alertheid om het aantal woninginbraken te doen dalen:
Naast politietoezicht en inzet van Scorpions is het vanuit de eigen verantwoordelijkheid van
de inwoners van onze gemeentevan belang dat iedereen alert blijft en melding doet van
verdachte situaties.

De babbeltruc

Politielogo

Beroving door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een smoes om binnen te komen. Of ze spreken u op straat aan, in de supermarkt of bij de pinautomaat. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld. Denk niet dat het u niet overkomt, want de dieven zijn zeer behendig met hun smoezen.

Bel de politie
Vertrouwt u het niet en is de persoon nog aanwezig of in de buurt? Bel dan 112. Is de persoon verdwenen, bel dan 0900-8844.

Allerlei smoezen
De daders gebruiken allerlei soorten smoezen om aan uw geld of bezittingen te komen. Ze kunnen er heel betrouwbaar of aardig uitzien. Van deftige mannen in pakken tot moeders met schattige kindertjes. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn, van de thuiszorg, dat ze de meterstand komen opnemen of ze vragen u of hun kind bij u naar het toilet mag.

Enkele tips
Trap niet in de smoezen en volg de adviezen van de politie op. Hieronder geven we er alvast enkele:

 

 • Doe niet zomaar open, kijk eerst wie er voor de deur staat.
 • Laat nooit een onbekende in uw huis. Wilt u iemand ergens mee helpen, laat ze dan buiten wachten en sluit de buitendeur!
 • Laat mensen geen gebruik maken van uw (mobiele) telefoon. Eventueel kunt u voor ze bellen.
 • Betaal geen (porto)kosten voor pakjes die u niet heeft besteld. 
 • Vraag collectanten, meteropnemers en reparateurs altijd naar hun legitimatie en controleer deze goed. Bel gerust met het bedrijf of de instelling. Zoek het telefoonnummer zelf op in het telefoonboek. Laat de persoon buiten wachten voor een gesloten deur totdat u zeker weet dat het in orde is.
 • Wilt u iets geven bij een collecte? Sluit de deur en ga dan het geld halen. Neem uw portemonnee niet mee naar de voordeur.
 • Als mensen u een dienst aanbieden, zoals messen/scharen slijpen of schoorsteenvegen, leg dan van tevoren (schriftelijk!) de prijs vast. Anders kunt u achteraf enorme rekeningen krijgen.
 • Pas op met kopen aan de deur, want dit betekent in principe dat u overhaast moet beslissen. U hebt als koper aan de deur allerlei rechten.
 • Geef nooit uw pinpas uit handen maar houd die zelf vast. Geef nooit iemand uw pincode. Uw bank zal die nooit aan u vragen.
 • Pinnen doet u altijd met twee handen: 1 hand om de code in te toetsen en 1 hand om het intoetsen af te schermen. Staat iemand te dicht bij u? Vraag of deze persoon een stukje naar achteren gaat. Doet die dat niet, breek dan de pintransactie af en vertel het winkelpersoneel waarom.

 Burgers, politie en gemeenten werken samen aan veiligheid

www.burgernet.nl  –  0900-8844

Vuurwerk

Logo_gemeente_oosterhoutVuurwerk: ruim het op
Oud en Nieuw is feest, maar al dat vuurwerk zorgt ook voor veel rommel op straat. Wist u dat op Nieuwjaarsdag bijna een kwart van alle vuurwerkongevallen gebeurt? Veel kinderen gaan op zoek naar niet geknald vuurwerk en proberen dit alsnog af te steken. Elk jaar gebeuren daardoor ongelukken. We vragen daarom aan alle inwoners van de gemeente Oosterhout op Nieuwjaarsdag het vuurwerkafval voor de deur op te ruimen. Het liefst natuurlijk direct na het afsteken, zodat kinderen ’s ochtends geen risico meer lopen.

Eigen risico
Een erkende vuurwerkhandelaar heeft legaal vuurwerk, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken. Het afsteken van dat vuurwerk is geheel op eigen risico.

Veiligheidstips
Elk jaar gebeuren er veel ongelukken door vuurwerk. Meer dan een derde van de slachtoffers (37%) is jonger dan 19 jaar. Zorg dat u geen ongeluk krijgt en dat u ook anderen niet verwondt.
De volgende tips zijn belangrijk:

 • Bewaar vuurwerk op een veilige, droge plek.
 • Draag geen kleding van kunststof; het brandt snel en smelt dan vast op de huid.
 • Stop vuurwerk nooit in uw zakken.
 • Lees voor het afsteken de gebruiksaanwijzing.
 • Steek vuurwerk af op een rustige, open plek en zorg dat niemand wordt geraakt.
 • Gebruik altijd een veiligheidsaansteeklont.
 • Zet een vuurwerkbril op en bescherm uw gehoor.
 • Zet siervuurwerk stabiel neer en zet vuurpijlen in een stevig staande fles (gevuld met zand).
 • Ga na het afsteken direct minstens zes flinke stappen achteruit.
 • Gooi niet met vuurwerk.
 • Steek weigeraars nooit opnieuw af.
 • Bewaar geen vuurwerk tot volgend jaar.
 • Ruim vuurwerkafval altijd op.
 • En denk aan de huisdieren. 

Wetten en regels
Om te zorgen dat er veilig met vuurwerk wordt omgegaan en overlast wordt voorkomen, zijn er wettelijke regels voor het kopen en afsteken van vuurwerk.

 • Vuurwerk mag u alleen kopen bij erkende verkoopadressen en als u 16 jaar of ouder bent. U mag alleen vuurwerk afhalen op 29, 30 en 31 december 2014.
 • Het is verboden illegaal vuurwerk te kopen of in bezit te hebben. Het is onbetrouwbaar en erg gevaarlijk door bijvoorbeeld te veel kruit of een ‘inwendige’ lont. U kunt van buitenaf niet zien hoe lang het duurt voor het kruit ontbrandt. Bent u niet snel genoeg weg, dan gebeuren er ongelukken.
 • Bekende voorbeelden van illegaal vuurwerk zijn lawinepijlen, mortieren, nitraten en strijkers.
 • U mag vuurwerk alleen afsteken van 31 december 18 uur s' avond tot ’s tot 1 januari 2 uur ’s nachts. Op andere tijden is het afsteken dus strafbaar. 

Vernielingen worden bestraft
Jongeren die worden betrapt op het aanrichten van vernielingen met vuurwerk hangt meer dan een taakstraf boven het hoofd. Er wordt aangifte gedaan en de aangerichte schade moet worden terugbetaald. Wie ouder is dan 18 loopt bovendien het risico op een strafblad.

Meld overlast
Als u zelf overlast ervaart of vernielingen ziet, dan kunt u dit natuurlijk altijd melden via het algemeen politienummer (0900) 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem (0800) 70 00.

Grijp in bij agressie tijdens Oud en Nieuw
Bent u getuige van agressief gedrag op straat of tegen mensen met een publieke taak, zoals buschauffeurs, ambulancemedewerkers of mensen van stadstoezicht, grijp dan als volgt in:

 • Vraag anderen om hulp en spreek samen de dader aan;
 • Bel 112;
 • Blijf bij het slachtoffer;
 • Maak foto’s voor de politie en meld je als getuige.

Ruim vuurwerkafval op
Inwoners van de gemeente Oosterhout kunnen hun vuurwerkresten van 2 tot en met 10 januari 2015 gratis inleveren bij de milieustraat. Op woensdag 7 januari kunt u uw kerstboom ook inleveren naast het oude politiebureau (Van Oldeneellaan), bij sporthal Oosterheide en bij zwembad Arkendonk. De bomen worden hier opgehaald. Voor het inleveren van vuurwerkafval ontvangen inwoners een Oosterhoutse kaneelstok. Dat geldt ook voor het inleveren van kerstbomen. Levert u tien of meer kerstbomen in, dan ontvangt u bovendien een toegangskaartje voor Recreatieoord de Warande. Voor twintig bomen ontvangt u twee kaartjes, voor dertig bomen drie kaartjes enzovoorts.

Meer Informatie
Wilt u meer weten over onveilige en gevaarlijke situaties, vernielingen of over het kopen en afsteken van vuurwerk, raadpleeg dan de gemeentelijke website www.oosterhout.nl of de website van bureau Halt: www.halt.nl 

De babbeltruc

Politielogo

We hebben de afgelopen tijd meerdere babbeltrucs gehad binnen ons district (Dongemond) waarbij de dader zich naar binnen praat met een onzinverhaal. Bijvoorbeeld: 

 • ik heb dorst en wil een glas water,
 • ik moet heel nodig naar de wc,
 • ik heb een verkeersongeval gehad en wil een pen of ik wil bellen naar de politie maar mijn telefoon is leeg, 
 • enz. enz. enz.

Doelgroep zijn voornamelijk ouderen.

Verzoek is om ouderen voor te lichten. Denk dan aan familieleden, hulpverleners, buren. Bij vreemde situaties moeten ze 112 bellen of wanneer je iets verdachts ziet; probeer dan de "nieuwsgierige" buur uit te hangen. 
Als er opgelet wordt kunnen we samen voorkomen dat dit fenomeen vaker in Oosterhout plaatsvindt. 

Meldingen, via 112, helpen de politie om dit fenomeen aan te pakken. 
Dus echt; 112, daar vangen we boeven mee!