Welk vuurwerk is tijdens jaarwisseling 2020-2021 verboden?

Oudejaarsvuurwerk is verboden tijdens oud en nieuw 2020-2021. U mag het niet verkopen of afsteken. Dit verbod geldt voor al het vuurwerk dat jaarlijks verkocht werd op de 3 dagen voor oud en nieuw. Dit is omdat de druk op ziekenhuizen, huisartsenposten en handhavers door corona heel hoog is. Sterretjes en knalerwten zijn wel toegestaan.

Fop- en schertsvuurwerk wel toegestaan

Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 mag u wel klein vuurwerk als sterretjes en knalerwten afsteken (categorie F1). Dit mag iedereen die ouder is dan 12 jaar het hele jaar door kopen en afsteken. Dit vuurwerk wordt ook onterecht kindervuurwerk genoemd. Het is het minst gevaarlijke vuurwerk, maar toch gebeuren er regelmatig ongelukken mee. Sterretjes kunnen bijvoorbeeld brandwonden veroorzaken omdat ze meer dan 1000 graden heet kunnen worden. Draag daarom altijd een vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en houd voldoende afstand. 

Carbidschieten: gemeente bepaalt of het is toegestaan of verboden

Carbidschieten is niet altijd toegestaan. Dit verschilt per gemeente. Neem daarom contact op met uw gemeente of carbidschieten is toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden. Mogelijk is een vergunning verplicht. Carbid is geen vuurwerk en valt daarom niet onder het tijdelijke vuurwerkverbod. 

Blijf overlast melden

In de aanloop naar de jaarwisseling zullen politie en handhavers meerdere acties in het kader van de vuurwerkoverlast ondernemen. Zij schrijven hierover op Facebook: “Wij willen u dan ook laten weten dat wij de meldingen serieus nemen. Het blijft echter lastig om op elk moment op de juiste plek te zijn. Wij verzoeken u dan ook om de overlast bij de handhaving van de gemeente Oosterhout en bij ons te blijven melden.” Zie je dat vuurwerk vroegtijdig wordt afgestoken, vermoed je dat er ergens illegaal vuurwerk wordt opgeslagen of wil je overlast melden? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Blijf je liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.