Spelregels whatsapp groep

 
 
 In de Componistenbuurt zijn WhatsApp groep(en) om de veiligheid in onze buurt te bevorderen.
De politie ondersteunt dit initiatief. De WhatsApp groep is echter niet van de politie. 
Het is een burgerinitiatief in samenwerking met de politie om vroegtijdig verdachte situaties te signaleren en zo samen criminaliteit te voorkomen. Voor deelname aan een dergelijke groep gelden dan ook de gebruikelijke voorwaarden die WhatsApp stelt.
 
Werkwijze
Als lid van de WhatsApp groep gaat u als volgt te werk:
 
• U signaleert een verdachte situatie.
• Bel direct met 112 om de verdachte situatie door te geven. Geef daarbij ook aan dat u medewijkbewoners gaat informeren via WhatsApp. 
• Ná het gesprek met de politie meldkamer gaat u via WhatsApp berichten versturen over de verdachte situatie. Meld daarbij wat u ziet, waar dat is en waarom u het als verdacht beschouwt.
• Vermeld evt. signalementen en/of voertuigkenmerken en vraag de deelnemers alert te zijn.
• Als melder kunt u door de politie teruggebeld worden voor meer informatie. U weet nu mogelijk via de WhatsApp berichten meer over zaken zoals een signalement, kenteken, looproute, etc. 
• Het WhatsApp-gesprek stopt zodra er geen verdachte omstandigheden meer plaatsvinden.
• Na het beëindigen van het WhatsApp-gesprek wordt door de coördinator, via de e-mail,  de Whatsapp berichten doorgestuurd naar de politie. 
 
We kunnen andere (buurt)coördinatoren van andere groepen Appen indien verdachte personen of voertuigen zich verplaatsen naar een andere wijk. Dit zorgt voor een brede dekking in onze wijk.
 
Spelregels

• De WhatsApp-groep bericht alleen relevante informatie (denk dan aan signalementen, voertuigen, uiterlijke kenmerken en de reden waarom zaken verdacht op u overkomen) om de heterdaadkracht van de verdachte omstandigheid aan te pakken.
• Als u besluit om, na het bellen met 112, met meerdere WhatsApp-gebruikers op een verdachte af te stappen denk dan aan uw eigen veiligheid.
• Deze WhatsApp groep is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
• Laat door middel van een WhatsApp-bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112-meldingen.
• Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
• Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
• Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is.
• Gebruik deze WhatsApp-groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.
• Indien er vragen of onduidelijkheden zijn dan horen we het graag.