nlenfrdepl

Doelstellingen van buurtpreventie

 • ogen en oren, signaleren, melden
 • De burger is mede verantwoordelijk voor zijn eigen woonomgeving
 • terugdringen van woninginbraken
 • bevorderen van het gevoel van veiligheid en saamhorigheid
 • bevorderen van sociale betrokkenheid
 • Bevorderen en handhaven van verkeersveiligheid
 • Opkomen voor de belangen van alle leeftijdgroepen
 • Alle leeftijdgroepen erbij betrekken
 • Samenwerking met collega buurtpreventiegroepen:
 1. Wijde Omloop e.o.
 2. Burgemeestersbuurt
 3. Componistenbuurt-Noord (is tegenwoordig samen met Componistenbuurt-Zuid)