Vuurwerk

Logo_gemeente_oosterhoutVuurwerk: ruim het op
Oud en Nieuw is feest, maar al dat vuurwerk zorgt ook voor veel rommel op straat. Wist u dat op Nieuwjaarsdag bijna een kwart van alle vuurwerkongevallen gebeurt? Veel kinderen gaan op zoek naar niet geknald vuurwerk en proberen dit alsnog af te steken. Elk jaar gebeuren daardoor ongelukken. We vragen daarom aan alle inwoners van de gemeente Oosterhout op Nieuwjaarsdag het vuurwerkafval voor de deur op te ruimen. Het liefst natuurlijk direct na het afsteken, zodat kinderen ’s ochtends geen risico meer lopen.

Eigen risico
Een erkende vuurwerkhandelaar heeft legaal vuurwerk, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken. Het afsteken van dat vuurwerk is geheel op eigen risico.

Veiligheidstips
Elk jaar gebeuren er veel ongelukken door vuurwerk. Meer dan een derde van de slachtoffers (37%) is jonger dan 19 jaar. Zorg dat u geen ongeluk krijgt en dat u ook anderen niet verwondt.
De volgende tips zijn belangrijk:

 • Bewaar vuurwerk op een veilige, droge plek.
 • Draag geen kleding van kunststof; het brandt snel en smelt dan vast op de huid.
 • Stop vuurwerk nooit in uw zakken.
 • Lees voor het afsteken de gebruiksaanwijzing.
 • Steek vuurwerk af op een rustige, open plek en zorg dat niemand wordt geraakt.
 • Gebruik altijd een veiligheidsaansteeklont.
 • Zet een vuurwerkbril op en bescherm uw gehoor.
 • Zet siervuurwerk stabiel neer en zet vuurpijlen in een stevig staande fles (gevuld met zand).
 • Ga na het afsteken direct minstens zes flinke stappen achteruit.
 • Gooi niet met vuurwerk.
 • Steek weigeraars nooit opnieuw af.
 • Bewaar geen vuurwerk tot volgend jaar.
 • Ruim vuurwerkafval altijd op.
 • En denk aan de huisdieren. 

Wetten en regels
Om te zorgen dat er veilig met vuurwerk wordt omgegaan en overlast wordt voorkomen, zijn er wettelijke regels voor het kopen en afsteken van vuurwerk.

 • Vuurwerk mag u alleen kopen bij erkende verkoopadressen en als u 16 jaar of ouder bent. U mag alleen vuurwerk afhalen op 29, 30 en 31 december 2014.
 • Het is verboden illegaal vuurwerk te kopen of in bezit te hebben. Het is onbetrouwbaar en erg gevaarlijk door bijvoorbeeld te veel kruit of een ‘inwendige’ lont. U kunt van buitenaf niet zien hoe lang het duurt voor het kruit ontbrandt. Bent u niet snel genoeg weg, dan gebeuren er ongelukken.
 • Bekende voorbeelden van illegaal vuurwerk zijn lawinepijlen, mortieren, nitraten en strijkers.
 • U mag vuurwerk alleen afsteken van 31 december 18 uur s' avond tot ’s tot 1 januari 2 uur ’s nachts. Op andere tijden is het afsteken dus strafbaar. 

Vernielingen worden bestraft
Jongeren die worden betrapt op het aanrichten van vernielingen met vuurwerk hangt meer dan een taakstraf boven het hoofd. Er wordt aangifte gedaan en de aangerichte schade moet worden terugbetaald. Wie ouder is dan 18 loopt bovendien het risico op een strafblad.

Meld overlast
Als u zelf overlast ervaart of vernielingen ziet, dan kunt u dit natuurlijk altijd melden via het algemeen politienummer (0900) 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem (0800) 70 00.

Grijp in bij agressie tijdens Oud en Nieuw
Bent u getuige van agressief gedrag op straat of tegen mensen met een publieke taak, zoals buschauffeurs, ambulancemedewerkers of mensen van stadstoezicht, grijp dan als volgt in:

 • Vraag anderen om hulp en spreek samen de dader aan;
 • Bel 112;
 • Blijf bij het slachtoffer;
 • Maak foto’s voor de politie en meld je als getuige.

Ruim vuurwerkafval op
Inwoners van de gemeente Oosterhout kunnen hun vuurwerkresten van 2 tot en met 10 januari 2015 gratis inleveren bij de milieustraat. Op woensdag 7 januari kunt u uw kerstboom ook inleveren naast het oude politiebureau (Van Oldeneellaan), bij sporthal Oosterheide en bij zwembad Arkendonk. De bomen worden hier opgehaald. Voor het inleveren van vuurwerkafval ontvangen inwoners een Oosterhoutse kaneelstok. Dat geldt ook voor het inleveren van kerstbomen. Levert u tien of meer kerstbomen in, dan ontvangt u bovendien een toegangskaartje voor Recreatieoord de Warande. Voor twintig bomen ontvangt u twee kaartjes, voor dertig bomen drie kaartjes enzovoorts.

Meer Informatie
Wilt u meer weten over onveilige en gevaarlijke situaties, vernielingen of over het kopen en afsteken van vuurwerk, raadpleeg dan de gemeentelijke website www.oosterhout.nl of de website van bureau Halt: www.halt.nl 


Afdrukken   E-mailadres