nlenfrdepl

Verkeersveiligheid

VerkeersveiligheidVerkeersveiligheid in de wijk


Mocht u ideeën hebben hoe de verkeersveiligheid in onze wijk verbeterd kan worden, dan kunt u die sturen naar 
Email

Doe meer met veilig verkeerBuurtacties en Buurtlabel

Iedereen heeft het recht om veilig de straat op te kunnen. Om bewoners(-groepen) te ondersteunen heeft Veilig Verkeer Nederland ‘Buurtacties Veilig Verkeer' ontwikkeld. Bij Buurtacties ligt het initiatief bij bewoners; Veilig Verkeer Nederland adviseert en faciliteert, brengt buurtbewoners in contact met de wegbeheerder (gemeente) en de politie en helpt buurtbewoners lokale netwerken te benutten om hun acties succesvol te laten verlopen.

Buurtacties zijn gericht op:

• Bewustwording van oorzaken die leiden tot het gemelde probleem.
• Creeren van (mede-)verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de wijk/het dorp.
• Verkrijgen van draagvlak voor veranderingen die leiden tot het oplossen van het probleem.
• Het ontwikkelen van structurele aandacht voor verkeersveiligheid.

Buurtacties

Verkeersdeelname gaat voor een groot deel op routine, bijna automatisch. De kracht in de Buurtacties zit dan ook in de herhaling. Door meerdere buurtacties te organiseren, op verschillende tijden en misschien met verschillende thema's, wordt verkeersveiligheid een thema dat beklijft en er toe doet. Er is een handleiding beschikbaar waarbij verschillende buurtacties benoemd en beschreven worden, uitgaande van verschillende verkeersveiligheidsproblemen. Zo kunnen diverse buurtacties worden gekozen van small tot extra large. Maar ook vele small acties kunnen het formaat en de uitwerking krijgen van XL. Wilt u inzicht in de handleidingen en materialen die u kunt bestellen om zelf Buurtacties te ontwikkelen? Kijk dan op de webshop onder Wijkaanpak of neem contact op met het regionale steunpunt bij u in de buurt.

Buurtlabel

Met het Buurtlabel Veilig Verkeer laat u als bewoners zien dat u blijvend werkt aan een verkeersveilige woonomgeving. U werkt daarbij samen met buurtbewoners, politie, gemeente en andere lokale organisaties. Gedurende 3 jaar organiseert u jaarlijks een VVN buurtactie. Buurtbewoners worden actief in de aanpak betrokken. Het bezit van het Buurtlabel Veilig Verkeer houdt niet in dat een buurt voor 100% veilig is. Wel laat u als bewoners zien dat u bewust werkt aan verkeersveiligheid. Het Buurtlabel Veilig Verkeer wordt door Veilig Verkeer Nederland toegekend voor een periode van 3 jaar. Een half jaar voor afloop van deze periode wordt gekeken of verlenging gerechtvaardigd is. Wilt u ook in aanmerking komen voor het Buurtlabel Veilig Verkeer? Neem dan contact op met het Regionaal Steunpunt in uw regio.