nlenfrdepl

Lamp in de brandgang

Lamp in de brandgangLamp in de brandgang

24 april 2013

Pilot Veiligheid Achterom-gangpad

Onlangs is bij de bewoners van het blokje Beethovenlaan 27 t/m 49 (oneven) en Palestrinalaan 30 t/m 52 (even) gepolst wat zijn vonden van de brandgang die zij samen delen en of zij bereid waren verlichting hier in aan te brengen.

De aanleiding was er gekomen na een kritisch rondje lopen in de eigen wijk. Er werd geconstateerd dat het achterom-gangpad van genoemde straten wel een erg zwarte lange pijp was wanneer de zon was onder gegaan. En dan nog in het achterhoofd hebbend dat de meeste inbraken geschieden via de achterzijde, deed ons besluiten hier iets aan te willen doen.

Op 22 maart is hierop een brief gepost bij de genoemde straten die het achterom-gangpad delen. In de brief werd kort uitgelegd wat de speerpunten zijn van de buurtpreventie en wat de bewoners er al zelf aan kunnen doen om het eigen blokje veiliger te maken. Daarna kwam de verlichting aan bod van het achterom-gangpad. Er kon schriftelijk op gereageerd worden. Een aantal gaven een positieve reactie waarin ze aangaven binnenkort verlichting aan te willen brengen. Ook waren er enkele bewoners die direct zelf al een lamp gehangen hadden.

Nu is het zo dat er 4 lampen hangen en wanneer de bewoners die dit ook van plan zijn hun belofte nakomen zullen er nog meer komen te hangen.

De kosten voor deze lamp waren per stuk € 20,- euro (incl. stekker, draad en 9W spaarlampje)

Conclusie is dat een kleine verandering met relatief lage kosten al een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het gevoel van veiligheid.

Deze pilot kan dus als geslaagd beschouwd worden.

 

20130424_ArtikelLampindeBrandGang