nlenfrdepl

Gezinsdag

Zorgeloos op vakantie

U gaat op vakantie, maar uw huis blijft onbeheerd achter. Natuurlijk wilt u niet dat er tijdens uw afwezigheid wordt ingebroken. Daarom is het van belang uw huis zo goed mogelijk te beveiligen om de kans op een inbraak te verkleinen.


Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
Maak gebruik van sloten die voorzien zijn van het politiekeurmerk. Bekijk www.politiekeurmerk.nl voor de erkende bedrijven waar u terecht kunt voor advies.
 
Registreer uw waardevolle spullen
Om uw spullen te registreren, heeft de politie een registratiekaart waardevolle bezittingen opgesteld. U kunt deze kaart downloaden via www.politie.nl
 
Wees voorzichtig met social media
Ook inbrekers zijn actief op internet. Let op dat u niet vermeldt dat u met vakantie gaat op uw social media kanalen.
 
Geef de woning een bewoonde indruk
Het is belangrijk de woning een bewoonde indruk te geven, bijvoorbeeld door wat speelgoed in de tuin achter te laten of een kopje op de tafel te laten staan.

babbeltrucs

Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld. Dieven doen zich soms ook voor als meteropnemer of reparateur. Of ze vragen om een glas water of een pen, terwijl een handlanger het huis binnenglipt. Deze zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten. Het gebeurt voornamelijk aan de deur en bij pinautomaten.
Wees voorzichtig en doe niet zomaar voor iedereen open. Kijk eerst wie er voor de deur staat. Als u toch besluit om de deur open te doen, gebruik dan een kierstandhouder. Twijfelt u? Bel dan 0900-8844. In nood kunt u bellen met 112.

Meer informatie over babbeltrucs
Voor uitgebreide informatie en tips, kijk op de website babbeltrucks

Welk vuurwerk is tijdens jaarwisseling 2020-2021 verboden?

Oudejaarsvuurwerk is verboden tijdens oud en nieuw 2020-2021. U mag het niet verkopen of afsteken. Dit verbod geldt voor al het vuurwerk dat jaarlijks verkocht werd op de 3 dagen voor oud en nieuw. Dit is omdat de druk op ziekenhuizen, huisartsenposten en handhavers door corona heel hoog is. Sterretjes en knalerwten zijn wel toegestaan.

Fop- en schertsvuurwerk wel toegestaan

Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 mag u wel klein vuurwerk als sterretjes en knalerwten afsteken (categorie F1). Dit mag iedereen die ouder is dan 12 jaar het hele jaar door kopen en afsteken. Dit vuurwerk wordt ook onterecht kindervuurwerk genoemd. Het is het minst gevaarlijke vuurwerk, maar toch gebeuren er regelmatig ongelukken mee. Sterretjes kunnen bijvoorbeeld brandwonden veroorzaken omdat ze meer dan 1000 graden heet kunnen worden. Draag daarom altijd een vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en houd voldoende afstand. 

Carbidschieten: gemeente bepaalt of het is toegestaan of verboden

Carbidschieten is niet altijd toegestaan. Dit verschilt per gemeente. Neem daarom contact op met uw gemeente of carbidschieten is toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden. Mogelijk is een vergunning verplicht. Carbid is geen vuurwerk en valt daarom niet onder het tijdelijke vuurwerkverbod. 

Blijf overlast melden

In de aanloop naar de jaarwisseling zullen politie en handhavers meerdere acties in het kader van de vuurwerkoverlast ondernemen. Zij schrijven hierover op Facebook: “Wij willen u dan ook laten weten dat wij de meldingen serieus nemen. Het blijft echter lastig om op elk moment op de juiste plek te zijn. Wij verzoeken u dan ook om de overlast bij de handhaving van de gemeente Oosterhout en bij ons te blijven melden.” Zie je dat vuurwerk vroegtijdig wordt afgestoken, vermoed je dat er ergens illegaal vuurwerk wordt opgeslagen of wil je overlast melden? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Blijf je liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

 

Spelregels whatsapp groep

 
 
 In de Componistenbuurt zijn WhatsApp groep(en) om de veiligheid in onze buurt te bevorderen.
De politie ondersteunt dit initiatief. De WhatsApp groep is echter niet van de politie. 
Het is een burgerinitiatief in samenwerking met de politie om vroegtijdig verdachte situaties te signaleren en zo samen criminaliteit te voorkomen. Voor deelname aan een dergelijke groep gelden dan ook de gebruikelijke voorwaarden die WhatsApp stelt.
 
Werkwijze
Als lid van de WhatsApp groep gaat u als volgt te werk:
 
• U signaleert een verdachte situatie.
• Bel direct met 112 om de verdachte situatie door te geven. Geef daarbij ook aan dat u medewijkbewoners gaat informeren via WhatsApp. 
• Ná het gesprek met de politie meldkamer gaat u via WhatsApp berichten versturen over de verdachte situatie. Meld daarbij wat u ziet, waar dat is en waarom u het als verdacht beschouwt.
• Vermeld evt. signalementen en/of voertuigkenmerken en vraag de deelnemers alert te zijn.
• Als melder kunt u door de politie teruggebeld worden voor meer informatie. U weet nu mogelijk via de WhatsApp berichten meer over zaken zoals een signalement, kenteken, looproute, etc. 
• Het WhatsApp-gesprek stopt zodra er geen verdachte omstandigheden meer plaatsvinden.
• Na het beëindigen van het WhatsApp-gesprek wordt door de coördinator, via de e-mail,  de Whatsapp berichten doorgestuurd naar de politie. 
 
We kunnen andere (buurt)coördinatoren van andere groepen Appen indien verdachte personen of voertuigen zich verplaatsen naar een andere wijk. Dit zorgt voor een brede dekking in onze wijk.
 
Spelregels

• De WhatsApp-groep bericht alleen relevante informatie (denk dan aan signalementen, voertuigen, uiterlijke kenmerken en de reden waarom zaken verdacht op u overkomen) om de heterdaadkracht van de verdachte omstandigheid aan te pakken.
• Als u besluit om, na het bellen met 112, met meerdere WhatsApp-gebruikers op een verdachte af te stappen denk dan aan uw eigen veiligheid.
• Deze WhatsApp groep is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
• Laat door middel van een WhatsApp-bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112-meldingen.
• Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
• Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
• Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is.
• Gebruik deze WhatsApp-groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.
• Indien er vragen of onduidelijkheden zijn dan horen we het graag.